مطالب مرتبط با کلید واژه

معرفی مرکز نخبگان


مرکز نخبگان و استعدادهای برتر

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر   مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا: «یک انسان نخبه آن وقتی سرفراز و سربلند است که بتواند در بهبود اوضاع کشور و خانه و ملت خویش، بهبود زندگی و آینده سازمانهایی که ذیحق ...