ثبت ارتباط با ما

 • خواهشمنداست بعد از پر کردن فرم ارتباط با ما، کد پیگیری را یادداشت تا در مراجعات بعدی از قسمت پیگیری درخواست ها، درخواست خود را پیگیری نمایید.

  برای پیگیری درخواست ها اینجا کلیک نمایید

  0
 • لطفا برای برقراری با مرکز نخبگان قط از طریق این فرم استفاده نمایید
  اطلاعات زیر کامل گردد.
  1
 • 2
 • نام*نام کامل
  3
 • نام خانوادگی*نام کامل
  4
 • کد ملی*ده رقم را کامل وارد کنید
  5
 • شماره موبایل*نام کامل
  6
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  7
 • توضیحات*توضیح بیشتر
  8
 • موضوع پیام*فقط یکی انتخاب کنید
  پایان کار
  تشکیل پرونده
  آموزش
  معرفی به سازمان
  احراز نخبگی
  سایر
  9