شروع به کار

نکات مورد توجه در فرآیند ثبت شروع بکار پروژه های تحقیقاتی

۱- پژوهشگران‌‌‌‌‌ و استعداد های برتر معرفی شده به سازمانهای بکارگیرنده، پس از مراجعه به سازمان و اخذ عنوان تحقیقاتی، حداکثر ۲ ماه زمان داشته که پروپوزال طرح تحقیقاتی را به تائید سازمان رسانده تا به مرکز نخبگان نیرو های مسلح ارسال شود.

۲- پژوهشگران و استعداد های برتر میتوانند طرحهای تحقیقاتی را به همراه نامه تائئدیه سازمان بکارگیرنده توسط پست به مرکز نخبگان نیرو های مسلح ارسال نمایند.

۳- تائیدیه مرکز نخبگان به معنای شروع طرح تحقیقاتی جایگزین خدمت بوده و نامه شروع به کار توسط مرکز نخبگان به سازمان بکارگیرنده ارسال میشود که پژوهشگران محترم میتوانند تاریخ شروع بکار خود را از سازمانهای بکارگیرنده پیگیری نمایند.

۴- پژوهشگران و استعداد های برتر میتوانند پس از ارسال نامه شرع بکار، تسهیلات مرتبط با نیاز خود را از مرکز نخبگان درخواست نمائید.

۵- میزان حضور پژوهشگران محترم در سازمانهای بکارگیرنده مطابق با دستور العمل، تمام وقت بوده و نحوه حضور (تمام وقت یا پاره وقت) با هماهنگی سازمان بکارگیرنده بلامانع میباشد.

۶- پژوهشگران و استعداد های برتر بایستی گزارش پیشرفت کار خود را که مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته در مراحل ۳۰% و ۶۰% و ۹۰% به سازمان بکارگیرنده تحویل تا به مرکز نخبگان نیروهای مسلح ارسال شود. بدیهی است که ارائه هرگونه خدمات و تسهیلات منوط به دریافت گزارش پیشرفت کار از سازمان بکارگیرنده میباشد.

 

مرکز نخبگان و استعداد های برتر نیروهای مسلح

کلید واژه ها: شروع به کار