مطالب مرتبط با کلید واژه

شروع به کار


شروع به کار

نکات مورد توجه در فرآیند ثبت شروع بکار پروژه های تحقیقاتی ۱- پژوهشگران‌‌‌‌‌ و استعداد های برتر معرفی شده به سازمانهای بکارگیرنده، پس از مراجعه به سازمان و اخذ عنوان تحقیقاتی، حداکثر ۲ ماه زمان داشته که پروپوزال طرح تحقیقاتی را ...