مرکز نخبگان و استعدادهای برتر

مرکز نخبگان و استعدادهای برتر

 

مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا:

«یک انسان نخبه آن وقتی سرفراز و سربلند است که بتواند در بهبود اوضاع کشور و خانه و ملت خویش، بهبود زندگی و آینده سازمانهایی که ذیحق نسبت به او هستند نقش ایفا کند».

 

 

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی در راستای تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای (مدظله العالی) و سردار ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح به منظور استفاده بهینه و اثربخش علمی نخبگان وظیفه، اقدام به راه اندازی مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نموده که کلیه فرایند امور دانشی و اجرایی مرتبط با نخبگان وظیفه در این مرکز انجام و راهبری می‌شود.

در این راستا و به بمنظور ارتقا تعاملات و همکاری‌های علمی با سازمان‌ها و همچنین پاسخگویی به نیازهای مختلف علمی و پژوهشی نیروهای مسلح و ایجاد یک سیستم مدیریت دانشی هدفمند، با آغاز بکار مرکز نخبگان و استعدادهای برتر در این دانشگاه، تاکنون اقدامات اساسی و بستر سازی مناسبی صورت گرفته است به نحوی که تسهیل سازی در فرایند جذب، شناسایی، بکارگیری، هدایت، بهره گیری و یا اتمام کار نخبگان بطور روشمند و هوشمندانه در شبکه انجام می‌شود و در اینده ای نزدیک با فراهم شدن زیر ساخت‌ها، سازمان‌های نیروهای مسلح براحتی می‌توانند با ارائه نیازمندی خود، نخبگان متناسب با مأموریت‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی را در اختیار داشته باشند. ‌‌‌‌

کلید واژه ها: معرفی مرکز نخبگان