حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۳

حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۳

حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۳
۰۳ تیر ۱۴۰۳ | ۱۴:۱۷ کد : ۶۵۳۰ اطلاعیه‌های مرکز نخبگان
تعداد بازدید:۴۵۶۱۷
حقوق  و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۳

بسمه تعالی

۱۴۰3 حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ حقوق پایه (ریال)

حقوق پایه در وضعیت اشتغال

حقوق پایه در وضعیت آموزش

۱

کارشناسی

57,864,513

37,574,359

۲

کارشناسی ارشد

60,061,900

39,001,234

۳

دکتری و بالاتر (پزشکی و غیرپزشکی)

65,921,597

42,806,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-۱) منظور از مقطع تحصیلی، گواهی پایان دوره تحصیلی یا دانش آموختگی در هر مقطع تحصیلی می‌باشد.

۱-۲) حقوق پایه کارکنان وظیفه استعداد برتر و نخبه متأهل در وضعیت اشتغال و یا وضعیت آموزش، بدون توجه به مقطع تحصیلی فرد، بر اساس مبالغ مندرج در ردیف (3) جدول بالا پرداخت می‌گردد.

۲) کمک هزینه عائله مندی و اولاد

امتیاز کمک هزینه عائله مندی و اولاد برای نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه به شرح جدول زیر محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ردیف

وضعیت

امتیاز

مبلغ به ریال

1

کمک هزینه عائله مندی برای افراد دارای حداکثر دو فرزند

2,900

14,004,100

2

کمک هزینه عائله مندی افراد دارای فرزند سوم و بیشتر

3,770

18,205,330

3

کمک هزینه اولاد برای فرزندان اول و دوم (به ازای هر فرزند)

1,780

8,595,620

4

کمک هزینه اولاد برای فرزند سوم و بیشتر

2,314

11,174,306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) کسورات قانونی سهم فرد و سازمان در بیمه‌ها

1- حق بیمه پایه و مکمل درمان

سرانه بیمه (سهم فرد و سهم دولت/ سازمان)

سرانه بیمه پایه و مکمل درمان استعدادهای برتر وظیفه و افراد تبعی درجه یک آنان (همسر و هر یک از فرزندان) به شرح مبالغ زیر می‌باشد که می‌بایست توسط سازمان بکارگیرنده به صورت ماهانه به حساب ساتا به شرح جدول زیر واریز شود.

نوع بیمه

مبلغ کل

سهم فرد

سهم دولت/ سازمان

شماره شبا/ حساب واریز حق بیمه

پایه درمان

1,615,000 ریال

333,000 ریال

1,292,000 ریال

IR190100004001015504004937

4001015504004937

بانک مرکزی ج.ا.ا نزد بانک ملی ایران به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی- خزانه داری کل- سازمان تأمین خدمات درمانی نیروهای مسلح- تمرکز وجوه

مکمل درمان

2,071,000 ریال

1,404,000 ریال

667,000 ریال

IR940150000000818800179995

818800179995

به نام صندوق بیمه مکمل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نزد بانک سپه شعبه خیابان دبستان شاخص 818

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


( ۹۴۵ )