حقوق نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۱

حقوق نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۱

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۴:۱۷ کد : ۶۵۳۰ اطلاعیه‌های مرکز نخبگان
تعداد بازدید:۱۴۹۳۳
حقوق نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۱

بسمه تعالی

۱۴۰۱ حقوق نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال

 

ردیف

مقطع

میزان حقوق پایه (ریال)

مجرد

متأهل

۱

دکترای تخصصی و فوق تخصصی

۰۰۰/‏۸۴۰/‏۴۲

۰۰۰/‏۸۴۰/‏۴۲

۲

دکترای حرفه ای (عمومی)

۰۰۰/‏۰۳۲/‏۳۹

۰۰۰/‏۸۴۰/‏۴۲

۳

کارشناسی ارشد

۰۰۰/‏۶۰۴/‏۳۷

۰۰۰/‏۸۴۰/‏۴۲

۴

کارشناسی

۰۰/‏۱۷۶/‏۳۶

۰۰۰/‏۸۴۰/‏۴۲

 

تبصره ۱: منظور از مقطع تحصیلی، گواهی پایان دوره یا دانش آموختگی در هر مقطع تحصیلی می باشد.

‌‌‌‌‌


( ۳۵۳ )