حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲

حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲

حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲
۰۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۱۷ کد : ۶۵۳۰ اطلاعیه‌های مرکز نخبگان
تعداد بازدید:۳۷۱۱۵
حقوق  و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال ۱۴۰۲

بسمه تعالی

۱۴۰۲ حقوق و بیمه نخبگان / استعدادهای برتر وظیفه در سال

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ حقوق پایه (ریال)

حقوق پایه در وضعیت اشتغال

حقوق پایه در وضعیت آموزش

۱

کارشناسی

۴۶،۳۸۹،۲۷۲

۲۳،۱۹۴،۶۳۶

۲

کارشناسی ارشد

۴۸،۲۲۰،۴۲۸

۲۴،۱۱۰،۲۴۱

۳

دکتری حرفه‌ای غیرپزشکی

۵۰،۰۵۱،۵۸۳

۲۵،۰۲۵،۷۹۲

۴

پزشکی، دکتری تخصصی و فوق تخصص

۵۴،۹۳۴،۶۶۴

۲۷،۴۶۷،۳۳۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-۱) منظور از مقطع تحصیلی، گواهی پایان دوره تحصیلی یا دانش آموختگی در هر مقطع تحصیلی می‌باشد.

۱-۲) حقوق پایه کارکنان وظیفه استعداد برتر و نخبه متأهل در وضعیت اشتغال و یا وضعیت آموزش، بدون توجه به مقطع تحصیلی فرد، بر اساس مبالغ مندرج در ردیف (۴) جدول بالا پرداخت می‌گردد.

۱-۳) کارکنان وظیفه استعداد برتر و نخبه‌ای که دارای مدرک دکتری تخصصی غیرپزشکی ( Ph.D ) هستند، با توجه به وضعیت اشتغال و یا وضعیت آموزش، از حقوق پایه مندرج در ردیف (۴) جدول فوق، بهره‌مند می‌گردند.

۲) کمک هزینه عائله مندی و اولاد

امتیاز کمک هزینه عائله مندی (حداکثر یک همسر) و کمک هزینه اولاد به ازای هر فرزند، به ترتیب ۲۲۸۰ (معادل
۹،۱۷۴،۷۲۰ ریال) و ۱۰۵۰ (معادل ۴،۲۲۵،۲۰۰ ریال) تعیین می‌گردد.

۳) مفاد این ابلاغیه از تاریخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۴۰۲‬ لازم الاجرا می باشد.

 
تبصره ۱: منظور از مقطع تحصیلی، گواهی پایان دوره یا دانش آموختگی در هر مقطع تحصیلی می باشد.

 

نوع بیمه

مبلغ کل

سهم فرد

سهم سازمان

شماره شبا / حساب واریز حق بیمه

پایه درمان

۹۲۰,۰۰۰ ریال

۱۸۴,۰۰۰ ریال

۷۳۶,۰۰۰ ریال

IR 190100004001015504004937

4001015504004937

بانک مرکزی ج.ا.ا نزد بانک ملی ایران به نام وزارت امور اقتصاد و دارایی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- خزانه داری کل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح تمرکز وجوه

مکمل درمان

۱,۱۳۰,۰۰۰ ریال

۷۸۰,۰۰۰ ریال

۳۵۰,۰۰۰ ریال

IR 940150000000818800179995

818800179995

به نام صندوق بیمه مکمل سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نزد بانک سپه شعبه خیابان دبستان شاخص ۸۱۸


( ۸۰۸ )